Maig 2018 20

Sostenibilitat

La Festa de l’Arbre de Maig, és sostenible?

Des de petits, a l’escola, ens han dit que el bosc s’ha de protegir i que cal plantar arbres per evitar la desforestació. En conseqüència, és lògic que us pugueu plantejar que aquesta festa, on cada any es talla un arbre, pugui ser poc sostenible ambientalment parlant.

ELS BOSCOS DE CATALUNYA I DE LA COMARCA
Actualment, el 63,4% de la superfície de Catalunya i el 54,5 % de la comarca de l’Anoia és forestal (majoritàriament boscos). Aquestes dades signifiquen que des del 1950 fins a l’actualitat la superfície forestal ha augmentat un 7%, degut principalment a l’abandó d’antigues zones de conreu. Des de l’arribada dels romans (fa més de 2000 anys), que a Catalunya no hi havia tants boscos. A la comarca de l’Anoia, la major part dels boscos estan dominats pel pi blanc (Pinus halepenis), que és també l’espècie més abundant en el conjunt dels boscos de Catalunya.

COM SÓN AQUESTS BOSCOS?
La major part d’aquests boscos són immadurs. És a dir, estan formats principalment per arbres petits i amb una elevada densitat (928 arbres/ha de mitjana, quan en un bosc madur, ben desenvolupat, el valor és de 600 arbres/ha). Són boscos estancats, és a dir, difícilment evolucionaran cap a boscos més madurs (amb menys arbres i més grans), perquè els mateixos arbres es fan competència entre ells i el seu creixement és molt lent, i molts acabaran morint. Es calcula que, sense intervenció humana, hauria de passar al voltant d’un segle perquè una pineda amb una elevada densitat deixes pas a una pineda menys densa i amb pins més grans, o bé a un alzinar o roureda (amb els anys, segles, la major part de les pinedes de la comarca es transformarien en alzinars o rouredes, uns boscos molt més madurs).

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES D’AQUESTA SITUACIÓ?
En primer lloc es pot afirmar que ha augmentat la continuïtat forestal dels nostres boscos (és a dir, les zones de boscos continues, sense zones agrícoles que puguin fer de tallafocs), i alhora més del 75% d’aquests boscos tenen un índex d’inflamabilitat molt elevat. Si hi comença un foc, és molt fàcil que s’hi propagui, ja que l’estructura de la vegetació fa que hi hagi molt combustible per cremar i de tipus molt inflamable. La conseqüència de tot plegat: un increment dels grans incendis forestals (els que cremen més de 500 ha) des de mitjans del segle XX, tot i haver-se incrementat els recursos d’extinció. Degut a les característiques del bosc, en moltes ocasions aquests incendis són imparables (en argot tècnic, superen la capacitat d’extinció). Alhora, la pèrdua de zones agrícoles i àrees obertes, perjudica la biodiversitat, ja que és en aquestes àrees on és més elevada, i no a les zones forestals.

QUÈ RECOMANEN FER ELS EXPERTS?
Les recomanacions són clares, si es volen conservar els boscos de Catalunya, i el seu valor natural i paisatgístic, cal dur a terme una gestió forestal que impliqui una reducció de la densitat forestal, una reducció del combustible forestal, i una reducció de la continuïtat forestal. A la pràctica, això vol dir aclarir el bosc tallant arbres i recuperar antigues zones de conreu que puguin actuar com a tallafocs i alhora afavoreixin la biodiversitat.

LA FESTA DE L’ARBRE DE MAIG, ÉS SOSTENIBLE?
El pi que es talla per la festa de l’arbre de Maig pertany a un bosc immadur, amb una densitat molt superior als 600 arbres/ha, amb una inflamabilitat molt elevada, i situat en un indret on en lloc d’haver-hi una pineda li correspondria haver-hi una roureda i un alzinar. A més, durant la festa es donen pins i alzines amb l’objectiu de que es plantin en zones on si que cal plantar-hi arbres (zones molt erosionades, zones enmig de grans extensions de cultius, o zones cremades repetidament en pocs anys).
Amb la informació a la mà, creieu que la Festa de l’Arbre de Maig és sostenible?